fbpx

Peter Hermans PHotography

Disclaimer en Privacy beleid op 1/1/2019  

Disclaimer en Privacy beleid op 01/01/2019   

Op deze pagina vindt u de Disclaimer en het Privacy beleid van PeterHermans PHotograpy.

Hiermee geven wij (= PeterHermans PHotography) aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en welk Privacy beleid we hanteren. 

Intellectueel eigendom: 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PeterHermans PHotography is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen of alle andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij PeterHermans PHotography of rechthoudende derden. 

Auteursrechten: 

Het fotografisch werk van Peterhermans PHotography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. 

PeterHermans PHotography bewerkt alle foto’s met eigen stijl. Eigen of verdere verwerking is niet toegestaan (ook niet met filters) 

Geen garantie op juistheid: 

De informatie op de website is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

PeterHermans PHotography streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. PeterHermans PHotography aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.   

Toepassing recht en bevoegde rechtbanken: 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd 

Privacy beleid: 

PeterHermans PHotography hecht veel belang aan Uw privacy. Persoonlijke informatie zal nooit aan derden doorgegeven worden en zal opgeslagen worden op beveiligde eigen servers of die van derden. 

Om beelden niet verloren te laten gaan bij brand / diefstal kunnen deze opgeslagen worden op een online back-up systeem. Wenst U dit niet kan dit verwijderd worden. Hou er rekening mee dat U de beelden dan ook niet meer kan opvragen. 

Uw persoonlijke informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

Ook worden gegevens gedeeld met leveranciers, zodat wij artikelen kunnen bestellen en bij U kunnen laten bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht Uw privacy te respecteren. 

De gebruiker kan zich steeds, kosteloos en op simpel verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten tot PeterHermans PHotography. 

Foto’s gemaakt door PeterHermans PHotography kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het ons weten als U dit niet (meer) wenst. 

Het gebruik van “cookies”: 

Tijdens het bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf geplaatst worden.  Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes zullen niet aangewend worden om Uw surfgedrag op andere websites na te gaan. 

Google Analytics: 

Deze website maakt gebruik van de webanalyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Hiervoor maakt google Analytics gebruik van “Cookies” om de website te helpen hoe gebruikers de site gebruiken. De door het Cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wijzigingen: Mocht deze disclaimer en/of het privacy beleid wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

X

Copyright

Gelieve mijn auteursrechten te respecteren.